Självlysande linjer/
efterlys Nödutgångar

Sporthallen Bollnäs Gymmet/ muskler målade på väggarna